Flytt av bussar

Busshållplats tillfällig flytt

Hållplatserna på Stora Torget flyttas 1 mars

UL - Bussar

Linjer som berörs är 2, 7 och 11. Linje 6 återgår samtidigt till ordinarie körväg.

1 mars 2021 påbörjas gatuarbetet av Paradgatan etapp 3, vilket innebär Vaksalagatans sträckning från Stora Torget till Kungsgatan.

Samtidigt flyttas hållplatserna på Stora Torget till tillfälliga hållplatslägen på Vaksalagatan. Det här gäller från måndag 1 mars och förväntas pågå till och med hösten 2021. Bussarna som i vanliga fall passerar Stora Torget, leds om via S:t Olofsgatan och Akademiska sjukhuset.