Stadsutveckling

södra gågatan

Gågatan byggs om

Vaksalagatans sträckning från Stora torget till Kungsgatan

Forumtorget

Forumtorget och Forumkvarteret är nu invigt.

Paradgatan

En ny länk mellan Carolina Rediviva och Vaksala torg. Arbete pågår vid stadshuset.