Om Uppsala City

om Uppsala City

JUST NU

Uppsala City arbetar just nu med att ta fram kunskapsunderlag och information som kan fungera som en gemensam kunskapsbank för alla citys aktörer.

Vi mäter kundflöden i city, har koll på handelns omsättning, genomför undersökningar och tar fram informationsmaterial.

Vi samlar information gällande stadsutveckling, utredningar och våra egna kampanjer.

ALLA VILL TILL CITY ÄR VÅR vision

Uppsala Citysamverkan AB arbetar för att i samverkan skapa ett varierat utbud av varor, tjänster, kultur och nöjen där mångfalden är en konkurrensfördel. Stadsmiljön utgör en stark tillgång, där byggnader, gator, torg och å- rummet erbjuder mötesplatser till de människorna som vistas där och gör 24 timmars staden levande.

Satsningar på kvalitet, god service och ett spännande och varierat butiksutbud ger city dess speciella profil. Uppsala City kommer att anta alla utmaningar som ligger framför oss för att lyckas med att skapa en allt attraktivare stadskärna!

SAMArbete

Vi har till uppgift att skapa en plattform som samlar alla aktörer i Uppsala city för ett hållbart, långsiktligt och gemensamt utvecklingsarbete.

Ett samarbete mellan fastighetsägare, kommunen, handeln och andra aktörer där vi har möjlighet att öka värdet och attraktiviteten för Uppsala city.

HISTORIA

Uppsala Citysamverkan AB (då under namnet Vi i Stan AB) bildades 1996 i syfte att i samverkan utveckla, stärka och skapa ett än mer attraktivt city.

Under årens gång har vi arbetat målmedvetet med frågor som rör säkerhet, ordning, trivsel, tillgänglighet – allt för att skapa ett levande och attraktivt city. Vi arbetar med många olika projekt som gagnar citys utveckling och handel för alla som bor, arbetar och besöker staden.

Lisa Thörn

VD

Carolina Berg

Projektledare

Uppsala Citysamverkan AB

Box 1110
Östra Ågatan 13
753 22  UPPSALA
Tel 018 – 14 00 80
Org nr 556532 – 8589
info@uppsalacity.se

turdweb.
Hemsidor åt företag & privatpersoner