Covidrelaterade stödpaket

Stöden fungerar inte

8 av 10 näringsidkare är tydliga: statens Coronastöd fungerar inte

33 cityorganisationer har under pandemin sett hur stadskärnorna har påverkats och hur småföretagare slitit för att deras livsverk inte ska försvinna.
Restauranger har drabbats hårt av de restriktioner som införts, ofta med kort varsel, och stadskärnans övriga verksamheter har i stor utsträckning förtvinat under pandemin. Samtidigt har regeringen gått ut med omfattande stödpaket.

Nu presenterar cityorganisa-
tionerna en undersökning som visar att stöden inte har nått fram.

Stadskärnorna har träffat Näringsdepartementet vid ett par tillfällen och under mötena har departementet hänvisat till undersökningar som visar att stöden fungerar och att de når fram. Eftersom den undersökningen inte har presenterats i sin helhet har cityorganisationerna låtit genomföra en egen undersökning bland sina medlemsföretag; butiker, besöksnäring, restauranger samt service- och tjänsteföretag. Resultatet är slående.
8 av 10 upplever att stöden fungerar dåligt och en majoritet upplever handläggningstiden som ett stort problem. Ett exempel på ett stöd som fungerat dåligt är hyresstödet, där regeringen lagt över ansvaret på enskilda fastighetsägare att agera bank. Trots den breda kritiken har stödet i sin nuvarande form förlängts.

Cityorganisationerna har en unik roll genom sin breda, samlade bild av stadskärnan.

Vi har en tät dialog med fastighetsägare och verksamheter i deras dagliga gärning. De är frustrerade, men trots detta gör de vad de kan för att hålla sina verksamheter igång. Samtidigt kämpar de för att minska smittspridningen. Våra verksamheter är hjältar som gör allt för att underlätta för kunder och besökare samt säkerställer trygg handel, besöksnäring och allas vår närvaro på stan. De tar ansvar både för sig själva och andra. Nu måste staten ta sitt ansvar och vara långsiktiga med sitt stöd. Nu är det regeringens tur att hålla i och hålla ut så att företagen klarar en omstart när pandemin klingar av, säger Lisa Thörn, VD på Uppsala Citysamverkan.

Alla goda krafter behövs i detta, det går att göra tillsammans, men då behöver regeringen ha örat mot marken och lyssna på vad näringslivet i stadskärnan säger, och viktigast av allt, agera på det! Om det ska finnas något att återstarta efter pandemin måste stöden vara ändamålsenliga och utbetalningarna måste fungera.

Underlätta för verksamheterna att söka stöden.

Betala ut stöden utan dröjsmål (efterkontroll istället för förkontroll).

Långsiktighet – stöden måste fortsätta även efter att restriktionerna släppts.

Stadskärnorna träffar stadssekreteraren från näringsdepartementet under eftermiddagen den 25 maj. Det som ska diskuteras då är stödpaketen men framförallt ett fortsatt samarbete för framtidens stadskärnor.

Covid- relaterade stödpaket. En undersökning genomförd av centrum- organisationer runt om i Sverige.

Under perioden 20210407
20210422 har medlemsföretag i 32 centrum/cityorganisationer
svarat på frågor gällande deras erfarenheter i samband med ansökningar av Covidrelaterade
stödpaket.
I denna presentation kan du läsa om resultatet samt ett axplock av fritextsvaren.