Kungsgatan

Kungsgatan

Den 1 januari 2022 begränsades genomfartstrafiken på Kungsgatan och det ska ge mer plats för kollektivtrafiken.
För bilar införs påbjuden körriktning i höjd med Vaksalagatan. 

Kungsgatan

Beslut är taget från Uppsala kommunstyrelsen om påbud för genomfartstrafik på Kungsgatan. 
Läs mer på Uppsala kommun

Syftet med trafikregleringen: 
Syftet med trafikregleringen på Kungsgatan är att kollektivtrafiken lättare ska kunna ta sig fram, att luften förbättras och att trafiksäkerheten ökar.

Tidigare trafikmätningar som kommunen gjort, visar att biltrafiken på Kungsgatan kan minska med cirka 37 procent om genomfartstrafiken tas bort.

Vi behöver även ge mer plats för kollektivtrafiken, som har en utmaning i att hålla restiderna på grund av att trafiken stoppas upp av bilköer. 

Trafiksäkerheten ökar mellan Strandbodgatan och Råbyvägen i och med att biltrafiken minskar.

Med minskat buller och partikelutsläpp får vi en hälsosammare miljö utmed Kungsgatan.

Miljön förbättras för boende i området och för de oskyddade trafikanterna.

Parkera i city

Det finns flera parkeringsalternativ i city, både i garage och på gatuplan.

För att hitta parkeringar kika in på dessa sidor:
Uppsala city
Uppsala parkering
Aimo park
Apcoa parkering