Stora torget

Stora Torget

Stora Torget ska få ett rejält lyft med ny grönska, sittplatser och mer plats för uteserveringar.

Målet är att platsen ska vara stadens centrala mötesplats och en plats för mångfald och upplevelser. Samtidigt vill vi bevara torgets unika karaktär.

Stora torget byggs om

Som gående kommer man alltid att komma fram över Stora torget och vidare på anslutande gator samt till entréer. Byggstängsel gör det säkert att passera trots att ombyggnation pågår. Arbetena utförs i etapper och torget hålls öppet i så stor utsträckning som möjligt. Vid arbeten som påverkar anslutningen till entréer läggs plåtar ut som gör entréerna tillgängliga. Entréer till butiker och restauranger kommer alltid vara tillgängliga via öppningar och tillfälliga ramper.

För att läsa mer, gå in på Uppsala kommun